AtBeta

AMP prosjektblogg

Følg utviklingen og planleggingen av AMP-prosjektet. Her postes erfaringer, progresjon og resultater fra prosjektet fortløpende. Send oss en epost på amp@mittatb.no!

Open Source Governance

Under AtBeta vil vi prøve å dele våre erfaringer og strategier for utvikling og design kontinuerlig. Dette kan være tekniske erfaringer eller hvordan vi ønsker å strukturere arbeid. Her er et eksempel på sistnevnte i det vi diskuterer Open Source Governance.

Gjennombrudd for kjøp av reiserettighet i app

De siste dagene har AtB og Entur sammen jobbet frem et gjennombrudd innenfor kjøp av reiserettighet i app. En av ambisjonene til AMP er å integrere alt Trøndelags reisende har behov for av verktøy og informasjon i forbindelse med reiser i en og samme app. Frem til nå har vi i Pilot-appen kunnet tilby grunnleggende reiseplanlegging med sanntidsdata. Parallelt med dette har vi hatt en “hårete” ambisjon (fra et teknisk ståsted) om å gjennomføre et faktisk kjøp av en reiserettighet fra appen før sommerferien, og dette har vi nå fått til! Gjennomføring av et slikt kjøp betinger at AtBs AMP og Enturs systemer integreres og snakker sammen, samtidig som brukerflaten fungerer, reisebevis synliggjøres, pengeflyten håndteres riktig og kvitteringer prosesseres samt distribueres til riktige instanser.

Brukerdrevet innovasjon i praksis

Tjenesteutviklingsplattformen "Mobilitet som tjeneste" skal være åpen, demokratisk, engasjerende og brukerstyrt. Dette er et konsept AtB utvikler sammen med reisende og andre mobilitets- og teknologiaktører i Trøndelag. Dette er ikke bare en visjon, men en kultur som AMP jobber frem i tjenesteutviklingen.

Sommerstudenter in da house

Hei, dette er et innlegg fra oss sommerstudentene, Martin, Mats, Johannes og Stina Sofie. Vi tenkte å fortelle dere litt om hva vi har gjort i løpet av den første uka her på AtB, og hva som er planen vår for sommeren.

Oppstartstiden for AMP

I januar inntok AMP teamet kontorer på Prinsens gate 39 for å sette igang arbeidet med nyutvikling av tjenester og applikasjoner for reisende i Trondheim. Her er en video som oppsummerer litt av tankene for oppstarten og hva tiden har gått med på.