AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Første brukertest av ny nettbutikk

Velkomstmelding og innlogging til nettbutikk

Våren har ankommet Trondheim, og utviklingen av ny nettbutikk går stadig fremover. Vi har derfor gjennomført vår første brukertest av nettbutikken hvor vi fikk testet både innlogging og opprettelse av profil, kjøp av periodebillett og administrering av t:kort.

Om testen

Av ulike grunner er det ikke alle som bruker mobilapp for å kjøpe billetter. Nettbutikken er derfor et alternativ til app for å kunne kjøpe billetter. I denne første brukertesten av nettbutikken testet vi innloggingsflyt, registrering og fjerning av t:kort og kjøp av periodebillett med gyldighet satt på valgfri dato og tid.

Deltagerne på testen var representert ved både kvinner og menn, i ulike aldersgrupper og med ulike sysselsettinger. De fleste deltagerne oppga frykt for å gå tom for strøm på mobilen som hoveddriver for å bruke t:kort fremfor Mobillett.

 • Alle deltagerne var vant til å bruke dagens nettbutikk og brukte i hovedsak periodebilletter.

 • En person brukte nettbutikk primært fordi det var en oppfatning av at man kun kan kjøpe periodebilletter derfra.

 • Totalt sett syns deltagerne at nettbutikken var enkel og oversiktlig å bruke. Kjøpsprosessen opplevdes som mer strømlinjeformet.

Funn fra testen

Innlogging og onboarding

 • Nesten alle fikk logget inn med engangskode på SMS uten problemer. En av deltagerne støtte på problem med bruk av Safari, dette fikset vi underveis i testen.

 • Deltagerne likte at det var mulig å hoppe over "onboarding"-delen av innloggingen.

 • De fleste ønsket tydelig informasjon om hva opplysningene de eventuelt gir fra seg blir brukt til, og vil helst ikke gi fra seg personopplysninger uten at de forstår hva det brukes til.

 • Det var litt variabelt hvorvidt de ønsket å huke av for å motta oppdateringer om nettbutikken, og om deltagelse på fremtidige brukertester.


Administrering av t:kort

 • Alle deltagerne registrerte nytt t:kort uten problemer. De fleste brukte knappen fra oversiktssiden for å komme til registreringen.

 • Da deltagerne ble bedt om å fjerne t:kortet, gikk alle direkte til Min profil og fant funksjonen for å fjerne kortet. Dette ble også utført av alle uten problemer, men det ble avdekket litt usikkerhet rundt hvordan dette fungerer sammenlignet med dagens praksis. Eksempelvis hva er forskjellen på "sperring" og "fjerning", og at man i dag må kontakte kundeservice. Dette tyder også på at hvordan billetteringen fungerer i dag med tanke på at billetter blir direkte knyttet opp mot spesifikke kort, er en veletablert, mental modell.


Kjøp av periodebillett

 • Tids- og datovelgerne var ikke intuitive nok for alle. I Safari var ikonene/knappene for å åpne disse også borte. Det var ikke åpenbart for alle at dette var inputfelter. Fremstod som unødvendig med sekundvisning på tidsvelgeren.

 • En person stusset på de to nedtrekkslistene for å velge sone(r). Ønsker at det skulle vært mer eksplisitt spesifisert hva som er fra/til for å redusere usikkerhet.

 • Litt forvirrende med en knapp som var deaktivert (Reisetype - buss/trikk).

 • Betaling med bankkort åpnes i ny fane. Hvis man har skrudd på blokkering av åpning av nye vinduer i nettleseren vil betalingsvinduet bli blokkert og man må selv velge å tillate å åpne spesifikt dette vinduet.

 • Etter kjøpet var gjennomført kommer man til oversiktssiden hvor man ser billettene sine. Her ble samtlige deltagere forvirret av formuleringen "33 dager igjen". Tilbakemeldingen var at de burde stått dato billetten blir gyldig fra. Denne informasjonen dukker ikke opp noe sted i etterkant av kjøpet, hverken på kjøpshistorikk, på billetten eller på kvittering tilsendt på epost.


Be om kvittering

 • Alle syns det var intuitivt at kvittering var tilgjengelig fra kjøpshistorikk. Utsending av kvittering fungerte som forventet, men her også ble det påpekt at det manglet informasjon om når billetten blir gyldig.

Hva tar vi med oss videre?

 • I onboardingen må det komme tydelig frem hva personopplysninger brukes til og hva slags verdi det gir til brukerne. Se #17 i GitHub.

 • Fortsette konseptarbeid rundt hvordan vi effektivt kan kommunisere ny billetteringssystem med egen profil. Se #119 i GitHub.

 • Implementasjon av ny dato- og tidsvelger. Denne trenger heller ikke inneholde sekunder. Se #41 i gitHub.

 • Tydeliggjøre at tid/dato er inputfelter som man også kan skrive i via tastatur (hoverfarge/bakgrunnsfarge, fokus etc). Se #41 i gitHub.

 • Spesifisere sonevalg fra/til mer eksplisitt. Dette er allerede ivaretatt via nytt design som venter implementasjon. Se #41 i gitHub.

 • Betaling bør gjennomføres i samme fane som man er i, og ikke åpnes i ny fane. Se #107 i GitHub.

 • Etter kjøp av billett må det fremgå fra hvilken dato og tidspunkt billetten blir gyldig fra. Dette bør være tilgjengelig både på billettvisningen fra oversikten, i kjøpshistorikken og på kvittering. Se #70 i GitHub.