AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

0

Sammen skaper vi
fremtidens mobilitetstjenester
– for Trøndelag

AtB ønsker at fremtidens mobilitetstjenester skal sikre alle innbyggere et trygt, bærekraftig og effektivt reisesystem. Vi vil optimalisere dine daglige reisebehov, så vel som de lengre turene til spennende steder i regionen.

AtBeta er vår samskapingsplattform for å utforske, teste og lansere nye mobilitetstjenester basert på digital samhandling i samarbeid med eksisterende og nye kollektivreisende.

Hva er AtBeta?

AtBeta er en samlebetegnelse på alle de spennende mobilitetsprosjektene vi arbeider med sammen med våre reisende og samarbeidspartnere. Fremtidens mobilitetstjenester fordrer åpenhet, involvering og bredt engasjement. Derfor ønsker vi at du som har et hjerte for Trøndelags mobilitetstilbud bidrar sammen med oss i prosjektene på veien mot ferdige, helhetlige mobilitetstjenester.

Enten du er en vanlig reisende, student, teknolog, softwareutvikler eller bare en kreativ tenker, er dine bidrag verdifulle!

Delta i pågående pilotprosjekter

AtB-appen for planlegging og kjøp av reise

Vi har offisielt lansert den nye AtB-appen, men fortsatt gjenstår mye spennende utviklingsarbeid. Dette blir den eneste appen du trenger for å planlegge, betale og gjennomføre en Trøndelagsreise. Uansett om du velger å sykle, gå, busse, trikke, toge eller krysse fjorden vil assistenten gi deg full kontroll på reisen. Appen erstatter nå gamle AtB Reise, og etter hvert AtB Mobilett.

Les mer og bli med som testpilot

Bestillingsløsning for fleksibel transport

Fleksibel transport er et kollektivtilbud som tar deg fra der du bor til fritidsaktiviteter, venner eller buss til byen. Tilbudet kjører til faste tider på bestilling. Vi har testet en ny, digital og selvbetjent løsning for bestilling av fleksibel transport på Røros og i Hølondaområdet.

Les mer

Fleksibel billett

Våre reisevaner endrer seg, arbeidslivet er i endring, og flere har fått mer fleksible hverdager. Hvordan kan vi tilby et billettprodukt som er tilpasset deg som gjerne reiser kollektivt, men ikke så ofte at det er lønnsomt med periodebillett? For eksempel deg som velger sykkel noen dager og kollektivt andre dager eller deg som har mulighet for hjemmekontor enkelte dager.

Les mer

Din nye nettbutikk

Vi har lansert en ny og brukervennlig nettbutikk for kjøp og administrasjon av billetter! På sikt skal den erstatte eksisterende t:kort-løsning for alle våre reisende. Nå er den i bruk for deg som reiser med periodebillett eller klippekort med 10 enkeltbilletter på buss eller trikk. Du kan lese mer om omleggingen på atb.no/vi-oppgraderer

Les mer og prøv selv

67pluss

67pluss er AtBs prøveprosjekt med aldersvennlig transport i Trondheim. Tilbudet er for de som har fylt 67 år og som har behov for å komme seg til lege, fysioterapaut, butikk, vennebesøk eller kollektive knutepunkt. Med 67pluss ønsker vi å skape økt tilgjengelighet og gi mennesker muligheten til å møtes, uavhengig av alder.

Les mer om 67pluss
Glade sjåfører tar i mot deg som benytter deg av 67pluss.

Avgangstavle

Tavla er en sanntidstavle med oversikt over avganger nær deg. Det vil si avganger for buss, trikk, tog og båt, samt status over ledige bysykler. Når tavla er opprettet kan du gjøre en rekke justeringer, for å gjøre avgangene best mulig tilpasset dine behov. Som bedrift kan du også laste opp egen logo og kombinere denne med ett av våre fem fargetemaer, slik at tavla samsvarer med deres visuelle profil.

Les mer og test ut avgangstavlen
Avgangstavlen viser avganger fra dine egne valg av holdeplasser.

Hvorfor lager AtB egne digitale tjenester?

Som mobilitetsselskap skal AtB eie, forvalte og forbedre egne tjenester. Dette gjør oss mye bedre i stand til å involvere og inkludere våre reisende, og det gir oss helt annen smidighet i forbedringene av tjenestetilbudet.

Målet er at veien fra kundebehov til tjenestetilbud skal bli kortest mulig gjennom åpenhet, samskaping og smidig utvikling. På lengre sikt skal vi utnytte egne data til å optimalisere mobilitetstilbud ut fra datadrevet og automatisert innsikt.

  1. Vi utvikler brukernære, lokale, mobile og skybaserte mobilitetstjenester.
  2. Dermed kan vi høste, systematisere og samle egne bruksdata...
  3. ...slik at vi kan lære oss å raffinere og sammenstille komplekse data til ny innsikt..
  4. ...som vi bruker til optimalisering av helhetlig tjenestetilbud (reisemåter, rutetilbud, produkter, takster osv).