Hopp til innhold

AtBeta

Sammen skaper vi
fremtidens mobilitetstjenester
– for Trøndelag

AtB ønsker at fremtidens mobilitetstjenester skal sikre alle innbyggere et trygt, bærekraftig og effektivt reisesystem. Vi vil optimalisere dine daglige reisebehov, så vel som de lengre turene til spennende steder i regionen.

AtBeta er vår samskapingsplattform for å utforske, teste og lansere nye mobilitetstjenester basert på digital samhandling i samarbeid med eksisterende og nye kollektivreisende.

Hva er AtBeta?

AtBeta er en samlebetegnelse på alle de spennende mobilitetsprosjektene vi arbeider med sammen med våre reisende og samarbeidspartnere. Fremtidens mobilitetstjenester fordrer åpenhet, involvering og bredt engasjement. Derfor ønsker vi at du som har et hjerte for Trøndelags mobilitetstilbud bidrar sammen med oss i prosjektene på veien mot ferdige, helhetlige mobilitetstjenester.

Enten du er en vanlig reisende, student, teknolog, softwareutvikler eller bare en kreativ tenker, er dine bidrag verdifulle!

Delta i pågående piloter

APP for reiseassistanse

Vi er godt i gang med vår helt nye reiseassistent. Dette skal bli den eneste appen du trenger for å planlegge, betale og gjennomføre en Trøndelagsreise. Uansett om du velger å sykle, gå, busse, trikke, toge eller krysse fjorden vil assistenten gi deg full kontroll på reisen. Appen skal på sikt erstatte dagens AtB Reise og Mobilett.

Les mer og bli med som testpilot

Apple Watch

Sommerprosjektet med reisevarsler på Apple Watch over, og studentene Mats og Stina Sofie fra NTNU har brukt sommeren til konseptutvikling, innsiktsarbeid, design, brukertesting og implementasjon av løsning. De har stortrivdes hos AtB som har tilbudt et spennende prosjekt med tekniske og designmessige utfordringer.

Les mer

AtB Tavla

AtB har et tett samarbeid med Entur, og har denne sommeren laget en Trøndelagstilpasset versjon av Entur Tavla. AtB Tavla gir hvem som helst muligheten til å sette opp en sanntidsskjerm tilpasset egne behov.

Les mer og test ut AtB Tavla

Hvorfor lager AtB egne digitale tjenester?

Som mobilitetsselskap skal AtB eie, forvalte og forbedre egne tjenester. Dette gjør oss mye bedre i stand til å involvere og inkludere våre reisende, og det gir oss helt annen smidighet i forbedringene av tjenestetilbudet.

Målet er at veien fra kundebehov til tjenestetilbud skal bli kortest mulig gjennom åpenhet, samskaping og smidig utvikling. På lengre sikt skal vi utnytte egne data til å optimalisere mobilitetstilbud ut fra datadrevet og automatisert innsikt.

  1. Vi utvikler brukernære, lokale, mobile og skybaserte mobilitetstjenester.
  2. Dermed kan vi høste, systematisere og samle egne bruksdata i AMP...
  3. ... slik at vi kan lære oss å raffinere og sammenstille komplekse data til ny innsikt..
  4. ... som vi bruker til optimalisering av helhetlig tjenestetilbud (reisemåter, rutetilbud, produkter, takster osv).