AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Dialogkonferanse om tilknytning av delingstjenester til AtBs mobilitetstilbud

AtB er i planfasen for utvidelse av delingstjenester som en del av AtB sitt mobilitetstilbud. I ønske om å etablere tjenesten i samarbeid med markedet har AtB arrangert en dialogkonferanse hvor alle mobilitetsaktørene var invitert.

For å legge best mulig til rette et godt tjenestetilbud, ønsket AtB å invitere til markedsdialog som i første omgang besto av en digital dialogkonferanse og påfølgende én-til-én møter for aktørene som ønsket det.

Målgruppen for denne dialogkonferansen var nåværende og fremtidige mobilitetsaktører som kan bidra til et styrket mobilitetstilbud i regionen. AtB sitt fokus innledningsvis var på selskaper som tilbyr bildeling, el-sparkesykler og bysykler, men vi ønsket likevel alle mobilitetsaktører – etablerte selskaper så vel som start-ups – hjertelig velkommen til dialogkonferanse.

Formålet med konferansen var å opprette dialog med aktørene i markedet for å dele AtBs målsetninger og planer for et helhetlig og bærekraftig mobilitetstilbud. AtB ønsket å få relevante innspill og innsikt i gode løsninger som vil kunne bidra til nullvekstmålet i Trondheimsområdet, samt gjøre det enklere for innbyggerne i Trøndelag å komme seg rundt uten å eie egen bil.

Innsikten fra dialogen med markedsaktørene vil blant annet brukes som grunnlag for konkurranseutsetting av tjenester i kommende anskaffelser, innspill til gjeldende strategi og utgangspunkt for videre dialog der det vurderes som hensiktsmessig.

Dialogkonferansen foregikk digitalt den 9. januar klokken 10:00. Se gjerne video av konferansen.