AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Tester nytt design på billettkjøp

Denne gangen tester vi en splitter ny måte å kjøpe billetter på! 🥳

Nysgjerrig på brukertest?

Nå som du først har trykka deg inn her så vil jeg bare at du skal vite at du også kan få være med å teste appen vi lager.

Det høres kanskje litt tørt ut, men det blei faktisk fra nevnt fra alle som deltok i testen du skal lese om nå, at det var både morsomt og positivt å få være med på testing. Dessuten er det kjempeviktig for at vi skal kunne gi deg en best mulig reiseopplevelse. Så gjerne send en epost til beta@mittatb.no og vis interesse, så plukker vi opp tråden neste gang vi har noe på blokka! :)

Kortfattet konklusjon

Kort fortalt kan jeg oppsummere det innlegget her med at når du veit hva du leiter etter så er alt enkelt.

Vi ser at det er noen områder hvor vi må bli tydeligere, både i språkbruken, men også måten vi viser fram ulike funksjoner eller produkter visuelt. Samtidig som at det er flere som liker at det er få antall klikk i appen.

Den digitale gjennomføringa av brukertestene førte også med seg at scrolling føltes kunstig, siden du "håndterer" en mobiltelefon ved å bruke en datamus. Det utdyper jeg mer seinere, så da hopper vi ut i det.

Intro

For at den nye appen skal kunne sees på som en helhetlig erstatning av Mobillett, som mange har blitt vant med i løpet av de siste årene, så må vi inkludere støtte for mange flere typer billetter.

Alt fra periodebillett (som vi lanserte for noen få uker siden 🥳), nattbillett, 24-timers billett, ungdomsbillett osv. Og ikke minst det vi har valgt å kalle Klippekort, som vil erstatte det å fylle opp Mobillett-kontoen sin med en viss sum, for så å kjøpe enkeltbilletter derfra.

Dagens løsning har ikke støtte for så mange typer billetter, så derfor har det vært nødvendig å tenke helt nytt, og det er det vi har testa i denne omgangen.

Hva testa vi?

 • Design av ny billettoversikt

 • Flyten fra å finne riktig billett, gjennomføre kjøpet, og hvordan man ville tatt den i bruk på bussen

  • Under her finner vi også en "snarvei til billettkjøp", hvor du kan kjapt kjøpe en av de siste billettene du har kjøpt fra av, uten å måtte fylle inn de samme detaljene

 • Forståelsen av nye billettyper

Om testen

I rekrutteringsprosessen hadde vi lagt vekt på å finne folk som var mindre vant til teknologi, som ikke er så glad i “apper og sånt”.

For det er jo vårt ansvar at appen skal være forståelig, og enkel å ta i bruk for alle. Uavhengig om du er ikke er komfortabel med teknologi i det hele tatt, eller om du syns det er gøy å prøve nye apper og nye funksjoner.

 • Deltagerne blei rekruttert gjennom Seniornett, Trondheim Pensjonistforening, kundesenteret i Prinsens gate, og et par bekjente av teamet.

 • Alt i alt var det 7 deltagere, hvor det både var kvinner og menn som tilhørte ulike aldersgrupper – fra 16 til 70 år gamle.

 • Alle testene ble gjennomført digitalt over Teams

 • Fire av personene tok bussen på en daglig basis, mens de tre resterende reiste en gang i ny og ne

 • Deriblant var det én som brukte SMS-tjenesten for å kjøpe billett, fire stykker som brukte Mobillett, og totalt tre stykker som hadde litt kjennskap til den nye appen.

Periodebillett

Oppgaven her gikk ut på å finne en billettype som varer i et halvt år, i tillegg til å velge et seinere oppstartstidspunkt.

Her ser vi at de over 60 hadde et større behov for å orientere seg om reisetilbudet før de i det hele tatt kikker på billettyper. At de ville vurdere tilbudet og mulighetene på de strekningene som de er vant til, før de prøvde å finne en billett som varer i et halvt år.

Til tross for det så virka det intuitivt for alle sammen, og alle valgte varigheten på 180 dager selv om det var formulert som "et halvt år" i oppgaven.

Nøkkelfunnet

Det største problemet viste seg å være det å finne knappen som tar deg “Til betaling”. Her er vi nødt til å se utfordringen opp mot selve bruken. For, som nevnt, så ble det nok en kunstig situasjon å scrolle med datamusa, sammenligna med om de hadde hatt mobilen i hånda, og kunne lett scrolle opp og ned med tommelen for å se etter mer informasjon.

Skjermbilde som viser kjøp av periodebillett

Dette problemet møtte vi på i flere omganger, og er noe vi burde informere om i seinere tester.

Akkurat i dette tilfelle så "kuttes" også sida på et punkt hvor det ikke er naturlig å scrolle videre, for det er ingen indikator som antyder at det er mer å finne. Det resulterte i at vi faktisk måtte gi et hint til flere av brukerne for å oppfordre til å utforske mer, men det var også et par gav utrykk for at de ville gitt opp på dette punktet og løst det på en annen måte.

Senere oppstartstidspunkt

Datovelgeren ble forstått av alle, men det var flere som trengte et hint. Dette kan skyldes formatet i sin helhet, at de glemte bort å velge et seinere tidspunkt, for det gikk forholds fort med en gang de husket den delen av oppgaven.

Én ting som var felles for alle var forventingen av en interaktiv kalender i det de trykka på datoen, for å endre den til et seinere tidspunkt. Det eksisterer allerede i appen som brukes den dag i dag, så det må nok bare sees på som en glipp i prototypen. Her var det også noen som trykka på selve "Dato"-teksten i stedet for datoen i seg selv.

Det å bruke “numpad” som inntasting falt ikke naturlig for noen av brukerne.

Hva må vi se på framover?

 • Fjerne numpaden

 • Vurdere å gjøre det klikkbare området til dato og tidspunkt gjeldende for hele “linja”, ikke bare datoen eller tidspunktet

 • Vurdere å flytte valget om oppstartstidspunkt ett hakk opp mot passasjerkategoriene, for så å skyve valget av soner ned.

 • Vurdere om det er behov for en scrolle-indikator av noe slag

  • Som et utgangspunkt burde vi nok teste om folk intuitivt scroller på mobil for å utforske billettvisninga, for å vurdere forskjellen mellom scrolling på mobil sammenligna med data.

  • Et alternativ kunne vært å gjøre “kjøpe-knappen” mer synlig, f. Eks ved å la den være flytende i bunnen til enhver tid med mulighet til å scrolle informasjonen som er bak, men dette kan også medføre at man ikke får med seg informasjonen som vil være lenger ned

Enkeltbillett

Kort oppsummert var det her enkelt og greit fra ende til annen, med noen få observasjoner som er verdt å merke seg:

 • Når du trykker på "Billetter" så er det viktig at du først får se fanen med aktive billetter, som vi hadde i det tilfellet her med periodebilletten som ble kjøpt i oppgave 1, før du trykker videre til kjøp hvor du kan kjøpe flere billetter.

  • Grunnen til at det blei så tydelig var at i de første tre testene hadde vi glemt å vise den aktive fanen først, og det førte til mye mer usikkerhet da de skulle kjøpe en ekstra enkelbillett

Valg av passasjerkategori

Her så vi et skille mellom de yngste og de eldste deltakerne. For alle de tre eldste misforstod forhåndsvalget av én voksenbillett som at det var billetten de hadde kjøpt fra før av (periodebillett), og valgte dermed å legge til en honnørbillett, som oppgaven ba om, og betale for begge. Det vil si at de ville betalt for en ekstra billett de ikke skulle hatt.

De yngste deltakerne derimot tolka forhåndsvalget korrekt, som at det var den mest populære billetten, og valgte å fjerne den siden den ikke var relevant for oppgaven.

Sånn vi oppfatta det i testene kan det altså virke som forhåndsvalget skaper mer potensiell forvirring, enn potensiell nytte.

Det var også blanda tilbakemelding på måten du skaffer deg informasjon om de ulike passasjerkategoriene. De tre deltagerne som var under 40 var nemlig usikre på definisjonen av Honnør, og hvor den aldersgrensa går, og da var det behov for å finne mer informasjon.

Flere gav utrykk for at de likte måten hvert valg ble definert da de kjøpte periodebillett, og det var ikke alle som var kjent med informasjons-ikonet vi har brukt. Det resulterte i at det var flere som ikke fant den informasjonen de var på jakt etter.

Sammenligning mellom to ulike måter å velge passasjerkategori

Hva må vi se på framover?

 • Skru av forhåndsvalgt billett, for å unngå forvirring (fram til du selv velger å skru det på)

  • Her kan vi lage en dialogboks som gir en oppfordring første gang du kjøper en billett f. Eks → “Vil du lagre det her som standard-valget ditt?”

 • Utforske hvordan vi kan gjøre informasjonen om passasjerkategoriene tydeligere.

  • Det gjelder da på enkeltbillett og andre billettyper hvor man kan være flere personer som reiser samtidig

Sist kjøpte billett

“Sist kjøpte billetter” var nok det området vi var mest spent på.

Synlighet

Spørsmålene vi hadde her var: “Kommer det til å smelte inn med resten av billettene, eller klarer man å skille dem fra hverandre?”. Og svaret var enkelt nok at det glir for mye inn i hverandre, at det blir for likt rett og slett sånn visuelt sett. Samtidig så kan språkbruken være tydeligere.

For å framprovosere bruken av “Sist kjøpte billetter” lagde vi en oppgave hvor personen skulle kjøpe samme enkeltbillett som tidligere. At du f. Eks hadde vært på kafé, og skulle nå hjemover.

Utfordringa vi så var at når man først har “lykkes” med å kjøpe riktig billett én gang så vil hjernen gjenta den suksessen. Da er man ikke lenger i en utforskende modus fordi du veit allerede hvordan du får jobben gjort.

Spesielt blant de over 60 så virker det som at den informasjonen du har foran deg er det som er tilgjengelig. De utforsker appen i mindre grad, og vurderte ikke scrolling som en mulighet. Det forsterker tanken om at vi må indikere scrolling i større grad, og at det ikke nødvendigvis er nok å kun vise en "halv billett" for å indikere at det er mer å finne.

Såklart, når de først er kjent med at de kan scrolle både vertikalt og horisontalt så går resten fort for seg, men det tar lengre tid før de oppdager det. Samtidig er det godt mulig at det ville vært annerledes dersom de hadde hatt en mobiltelefon i hånda, sammenligna med å scrolle på dataen.

Forståelse av konseptet

Av de 7 personene var det bare én som kjapt tolka billettene, med den tilhørende overskriften, som en snarvei til kjøp, alle de andre måtte derfor oppfordres til å se om de fant en alternativ måte å kjøpe samme billett på.

En annen tenkte “Her er alle billettmulighetene mine”, fordi det minna om måten man velger varighet på periodebillett i Mobillett-appen, uten å egentlig tenke over hva slags betydning billettene nedenfor hadde.

60-åringene i gruppa tolka billettene mer som et arkiv av kvitteringer, og ikke som en snarvei til nye kjøp.

Med det sagt så likte alle sammen muligheten til å kjøpe billetter på en kjappere måte. Spesielt siden man som regel kjøper de samme billettypene igjen og igjen.

Det at ett produkt heter “Enkeltbillett”, mens under Sist Kjøpte så heter det “Enkeltbillett, buss/trikk” var også noe som skapte forvirring. Det gjorde det vanskeligere å forstå at det var det samme alternativet.

I prototypen var det 8 billetter totalt man kunne velge mellom, blant de "Sist kjøpte". Da vi spørte helt konkret om hvor mange billetter som var forventa å finne her, så var svaret som regel 3 stykker. Én til to stk blei vel også nevnt.

Hva burde vi se på framover?

 • Hvordan kan vi visuelt skille "Sist Kjøpte" i større grad fra alle de andre billettproduktene?

 • Ta en intern gjennomgang på språkbruk, og vurdere å endre ordlyden til følgende:

  • "Gjenta tidligere kjøp" på overskriften

  • "Kjøp igjen" på kjøpsknappen

  • Se om vi kan endre navnet på produktet "Enkeltbillett, buss/trikk" til kun "Enkeltbillett"

 • Begrense antall billetter vi viser i Sist Kjøpte

 • Vurdere å tydeliggjøre kjøpsknappen med å endre farge (skisse nedenfor)

Klippekort

I denne oppgaven fikk hver enkelt beskjed om å forhåndskjøpe noen billetter som kan brukes i ny og ne, at det ikke er en fastsatt tidsramme for gyldigheten.

Synlighet

Vi ser at de fleste tar seg tida til å lese over støttetekstene som er på hvert billettprodukt, de er altså viktige å ha der. På grunn av at selve produktet "klippekort" ikke eksisterer den dag i dag så tok det en god stund før de fleste fant det, men de forstod fort at det var riktig valg da de leste støtteteksten.

Når folk først fant fram til klippekortproduktet så var det smooth sailing her altså, men på grunn av den kunstige scrollinga som jeg har vært innom tidligere, så tok det en stund før de oppdaget at det var flere billettyper lengre ned.

Aktivering av en billett

Det å aktivere en billett gikk helt knirkefritt, og var nøyaktig som forventa for alle sammen. Her var vi spesielt spent på oppfattelsen av "halvmånen" som vises når billetten er aktivert. I realiteten er den tenkt til å animeres gjennom den halvannen timen billetten er gyldig i, men her var det begrensninger i prototypen, derav en halvmåne.

Alle var litt forvirra over hva halvmånen representerte, og en person tolka det faktisk som at det var en tur/retur-mulighet. De som forstod tanken bak den mente at de ville hatt samme forståelse dersom prikken/klippet heller hadde vært en hvit sirkel med et svart omriss. Det blei også bekrefta med de andre deltagerne at det ville vært en tydeligere måte å illustrere et brukt klipp på.

Bør også nevnes at de fleste forventer å få rabatt når de forhåndskjøper alle slags "pakker med billetter", uavhenging om det er 10 klipp eller en periodebillett. Noen forventet også å kunne justere antall klipp.

Hva må vi se på framover?

 • Halvmånen kan fint endres til en hvit sirkel med svart omriss, og den vil fremdeles formidle nøyaktig det samme. Da unngår vi feiltolkning.

 • Igjen, vurdere en scrolle-indikator av noe slag

Nattbillett

Nattbillett er en av de nye billettypene vi har introdusert i appen. I oppgaven lagde vi et tilfelle hvor personen hadde tilbragt en fredag i Trondheim, kanskje vært ute med noen venner, og at klokka nå var 01 om natta, og at de skulle dra hjem til Stjørdalen.

I dette tilfelle har vi valgt å løfte fram nattbillett som et slags høydepunkt, at du kan se den på toppen av alle de andre billetten, fordi den er mest relevant for tidspunktet og dagen. Dette er også noe vi ser for vårs at vi kan gjøre på sommerpass f. Eks, for å løfte fram relevante muligheter.

De som kjente til konseptet “nattbillett” fra før av, som visste at det er dedikerte busser som går på natta, de forstod kjapt at det var den billettypen de måtte se etter. De som ikke visste om det derimot ville kjøpt en enkeltbillett som vanlig.

Det var flere som nevnte her at de kunne tenke seg et slags varsel, eller en oppfordring som linker videre til nattbillett dersom du prøver å kjøpe en enkeltbillett etter midnatt. Kanskje vi skulle vurdert et tidsstyrt varsel som gir deg en nudge til å kjøpe nattbillett dersom klokka er over midnatt på en fredag eller lørdag f. Eks?

Ei av de vi snakka med, som er oppvokst et godt stykke utafor byen, nevnte forresten at hun så på kjøp av nattbillett som en plassreservasjon, at da er du garantert et sete på neste buss.

Skal nevnes at vi rakk bare å teste nattbillett på fire av de sju deltakerne vi hadde med på grunn av mangel på tid/for mange oppgaver.

Valg av dag

Det var flere som var usikre på hvilken dag de skulle velge til å starte med, siden oppgaven tilsa at du var ute på en fredag, men klokka var jo over midnatt, så det er teknisk sett lørdag. Nettopp på grunn av det var det flere som fant trygghet i at det stod "Natt til lørdag" som beskrivelsestekst. Da blei valget tydeligere.

Hva må vi se på framover?

Vi ser uansett behovet for å ta en runde internt på hvordan Nattbillett som konsept skal fungere for per dags dato føles det ikke helt "ferdig". Det vi må se på da er for eksempel:

 • Hvor lenge skal en billett være gyldig?

 • Som passasjer, er du garantert plass på bussen hvis du kjøper billett?

  • Setereservasjon var spesielt interessant for de som kom fra mindre strøk utafor byen.

  • Skal vi fortsette å snakke om Natt 1, Natt 2 og Natt 3 for å definere de ulike sonene

I tillegg kan vi lage en skisse på tidsstyrt varsel som gir deg en nudge til å kjøpe nattbillett dersom klokka er over midnatt på en fredag eller lørdag.

Oppsummering

Vi fikk mye god tilbakemelding på den nye billettvisningen, deriblant støtteteksten på passasjerkategoriene, og det var flere som likte at det var så få klikk. Samtidig ser vi at det er vanskelig å utforske appen i sin helhet når man må scrolle på dataen.

Sist Kjøpte blei nevnt som det området som var vanskeligst, og at det kan bli tydeligere både visuelt sett, men også ved å gjøre språkbruken mer enhetlig og forståelig.

Og når alt kommer til alt så er det meste enkelt når du først veit hva du leiter etter.

Framover skal vi lage noen nye skisser basert på tilbakemeldingene, i tillegg interne gjennomganger på nattbillett-konseptet og generell språkbruk (og hvilke muligheter vi har til å endre det). Vi ser også behovet for å ta en nærmere kikk på om folk intuitivt scroller rundt på mobilen for å utforske billettvisninga.

Det var alt for denne gang! Tusen takk for at du følger med på reisa vår, og om du vil være med å gi tilbakemeldinger er det som sagt bare å sende en epost til beta@mittatb.no.