AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Elsparkesykler som mikromobilitet i Namsos kommune

AtB har et ønske om å tilby kundene et helhetlig tilbud og gjøre det enklere for flere å leve uten bil. Ofte vil dette kreve kombinert mobilitet. Spesielt i distriktene og regionbyene betyr det at vi må jobbe smartere, og vi har derfor sett på hvordan elsparkesykler kan være en del av tilbudet i Namsos i et pilotprosjekt høsten 2020 og vår og sommer 2021.

Både i 2020 og 2021 ble det sendt ut spørreundersøkelser til kommunens innbyggere om tilbudet med elsparkesykler. Det er verdt å merke seg at hele 75 prosent av de som svarte på undersøkelsen aldri har brukt sparkesyklene. Det kan tyde på at engasjementet rundt dette er stort – og kanskje spesielt blant de som aldri har prøvd tjenesten selv.

Uenighet mellom brukere og ikke-brukere

Selv om det har vært lite negativ medieomtale og elsparkesyklene har vært tilsynelatende godt mottatt ser vi at befolkningen er veldig delt. Brukerne er svært positive (76 prosent) og ønsker tilbudet tilbake igjen, mens de som ikke har brukt elsparkesyklene oppfatter at tilbudet har vært negativ (74 prosent) og ønsker ikke at tilbudet skal gjenoppstå.

Også når det gjelder det mye diskuterte temaet parkering er resultatene fra Namsos spennende: Hele 89 prosent av de som har brukt tilbudet mener nemlig at de selv parkerer elsparkesyklene på en god og sikker måte. Dette samtidig som 82 prosent av de som ikke kjører elsparkesykkel selv, svarer at parkeringene på ingen måte holder mål.

Har elsparkesyklene erstattet bilen?

Flere har svart at tilbudet er tidsbesparende, det er underholdende og lett tilgjengelig. Selv om 37 prosent av turene med elsparkesykkel har erstattet gange har hele 27 prosent av turene erstattet bilen! I tillegg er det 14 prosent som har brukt elsparkesyklene i kombinasjon med annen kollektivtransport, som båt og buss. Dette er både vi og Namsos kommune godt fornøyde med. Det er et svært godt resultat sett opp mot hensikten om å øke mobiliteten i byen på en miljøvennlig måte.

2020-sesongen var kort, men likevel tilbakela namsosingene en strekning tilsvarende en hel runde rundt jorda på elsparkesykkel. I 2021-sesongen har det blitt kjørt 17 000 turer. Til sammen har det blitt tilbrakt 420 000 minutter på sparkesykkel i løpet av hele pilotperioden i Namsos.

Piloten i Namsos ferdig – vil gå i dialog med andre kommuner

Piloten var et samarbeid mellom AtB, Namsos kommune, TIER og MN Vekst. AtB har også hatt dialog med politi, trafikkutvalg og andre interessentgrupper for å kunne tilby en så sikker og god løsning som mulig. Piloten i Namsos skal nå evalueres.

I løpet av vinteren vil AtB gå i dialog med andre kommuner for å kartlegge hvilke muligheter som finnes for lignende piloter i andre regionbyer.