AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Elsparkesykler i Namsos

Kan elsparkesykkelen bidra til at flere parkerer bilen på korte turer? Vi ønsket å lære mer om kundebehovene i de trønderske byene og hvordan vi kan skape bedre og flere bevegelsesmuligheter med kombinert mobilitet.

Elsparkesykkel foran Namsos sentrum

Pilotprosjektet har vært et samarbeid mellom AtB, Namsos kommune og Tier. I dialog med Blindeforbundet og Handikapforbundet har vi prøvd ut løsninger for bruk og parkering av elsparkesyklene som skulle bidra til en ryddig by. Underveis i prosjektet har vi evaluert både hvordan reisende har bruker tilbudet, hvem som bruker det, hvordan vi best tilrettelegger tilbudet og hvordan elsparkesykler brukes i kombinasjon med andre transportmidler. Pilotperioden i Namsos kommune 2020 og 2021 er fullført og prosjektet er under evaluering. Da elsparkesyklene ble parkert for vinteren ba vi befolkningen i Namsos om tilbakemeldinger ved å gjennomføre en spørreundersøkelse.

Les rapporten fra undersøkelsen her

Hvor er vi og hvor skal vi?

  1. KonseptutviklingMarkert som igang
  2. Pilot i Namsos kommune sept-okt 2020Markert som igang
  3. Forlengelse av pilot i Namsos mai-sept 2021Markert som igang
  4. Evaluering av piloterMarkert som igang
  5. Utvidelse til flere kommunerMarkert som ikke satt igang
  6. Endelig evaluering av konseptMarkert som ikke satt igang
  7. Elsparkesykkel blir en del av AtBs mobilitetstilbudMarkert som ikke satt igang