Nettbutikk-pilot - AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Velkommen som testpilot for AtBs nye nettbutikk

Før du begynner å bruke den nye nettbutikken, ønsker vi at du leser gjennom informasjonen nedenfor slik at vi er sikre på den dekker dine behov akkurat nå.

Hva er dette?

AtB utvikler en ny nettbutikk for salg av billetter som skal lanseres offsielt i løpet av sommeren 2021. Denne vil erstatte dagens nettbutikk for deg som reiser med t:kort på buss/trikk i Trøndelag. For reisende med hurtigbåt vil dagens nettbutikk leve enda litt lenger.

Pilot - hva innebærer det?

Som bruker av en pilot (betaversjon), vil du i en tidlig fase få anledning til å teste og påvirke utviklingen av nettbutikken. Du vil kunne oppleve hyppige endringer og forbedringer, men din sikkerhet og trygghet for at du får gjort det du har behov for vil bli ivaretatt under alle omstendigheter.

Passer dette for meg?

Akkurat nå er piloten egnet for deg som oppfyller følgende kriterier:

  • Du har et t:kort uten gyldig periodebillet.
  • Du kan reise med enten 7, 30 og 180-dagersperiodebillett.
  • Du reiser med buss/trikk i sone A.
  • Du er ikke avhengig av å fylle på t:kort for andre.

Hva skjer med kontoen min i gammel nettbutikk?

Når du registrerer t:kortet ditt i ny nettbutikk, vil kortets kobling til gammel butikk opphøre. Derfor er det viktig at du bruker opp en eventuell aktiv periode før du registrerer kortet i ny nettbutikk.

Hva skjer når jeg leser av t:kortet eller ved billettkontroll?

Akkurat nå tilbyr vi periodebilllett i sone A hvor det er åpen billettering. Kortlesere som kan lese av t:kortet etter billettkjøp i ny nettbutikk er ikke på plass enda. Dersom du vil se hvor lenge du har igjen av perioden din, må du logge inn i nettbutikken. Ved eventuell kontroll er det viktig at du opplyser om du er pilotbruker for ny nettbutikk. Da vil kontrolløren kunne bruke riktig utstyr for kontroll.

Mer informasjon om utvikling av den nye nettbutikken finner du på prosjektsiden til nettbutikken.