AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Gjennombrudd for kjøp av reiserettighet i app

De siste dagene har AtB og Entur sammen jobbet frem et gjennombrudd innenfor kjøp av reiserettighet i app. En av ambisjonene til AMP er å integrere alt Trøndelags reisende har behov for av verktøy og informasjon i forbindelse med reiser i en og samme app. Frem til nå har vi i Pilot-appen kunnet tilby grunnleggende reiseplanlegging med sanntidsdata. Parallelt med dette har vi hatt en “hårete” ambisjon (fra et teknisk ståsted) om å gjennomføre et faktisk kjøp av en reiserettighet fra appen før sommerferien, og dette har vi nå fått til! Gjennomføring av et slikt kjøp betinger at AtBs AMP og Enturs systemer integreres og snakker sammen, samtidig som brukerflaten fungerer, reisebevis synliggjøres, pengeflyten håndteres riktig og kvitteringer prosesseres samt distribueres til riktige instanser.

På dagens teammøte ble tunnelmetaforen brukt for å beskrive milepælen. Vi har sprengt ut gjennomløpet til “kjøpstunnelen” fra begge ender (AtB og Entur), og ryddet løsmassene såpass at vi har kunnet gjennomføre den første turen helt igjennom. Dere som har ventet på ferdigstilling av nye tunneler (noen med hytte på Hitra/Frøya?) vet at mye arbeid gjenstår etter gjennomslag, og slik er det også for oss. Nå skal tunnelen strigles og optimaliseres, og alt av infrastruktur og sikkerhetssystemer skal bygges og testes.

Digitale produktkjøp er noe vi alle er godt vante med og det kan virke enkelt. Men det er en rekke avhengigheter både på teknisk og organisatorisk side som må håndteres på en prikkfri og robust måte før dette kan settes i “produksjon”. Nå ser vi likevel at realismen i å kunne tilby integrert reiseassistanse og kjøp i samme app for pilotbrukere i løpet av tidlig høst har økt betraktelig. I løpet av august har vi som ambisjon at våre testpiloter, eller et utvalg av testpilotene, skal få mulighet til i første omgang å kjøpe reiserettighet for enkeltreiser i Trondheim fra app.

I løpet av sommeren og høsten skal vi ut fra erfaringene med å håndtere pilotfasen “Venner og familie” finne ut hvordan vi mest hensiktsmessig kan begynne utrulling av kjøpsfunksjonalitet til pilotbrukerne på en måte som lar oss lære mest mulig, samtidig som vi har kontroll på alle aspektene av kjøpet – fra brukeropplevelse til dataflyt, økonomisk rapportering, statistikk, support og juridisk kontroll.