AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Brukertesting av nytt favorittkonsept

Skjermbilder av Avganger-fanen.

Gjennom beta-appen får vi inn tilbakemeldinger og feedback på både feil, behov og idéer til ny funksjonalitet. Her er det i dag direktelinje inn til både utviklere og designere av appen. Vi inviterte fem av pilotbrukerne til å delta på en brukertest av blant annet nytt favorittkonsept.

Om testen

I vår sendte vi ut en melding til brukerne av appen med spørsmål om det var noen som ønsket å bli invitert til å delta på brukertester. Av i overkant 100 personer som mottok denne meldingen var det 27 personer som svarte med tommel opp.

Skjermbilde av melding som etterspør interesserte deltagere til fremtidig brukertesting og skjermbilde av meldingsutveksling som spør om personen ønsker å delta på brukertest.

Vi kontaktet disse og fikk 6 potensielle deltagere. Av disse inviterte vi 5 til å delta på distribuert brukertest sammen med oss.

Testdeltagerne denne gang var en relativt ung gruppe, med overvekt av personer i 20-årene. Kun menn var representert i denne gruppen, og de var alle jevnlige brukere av kollektivtransport.

Hva testet vi?

 • Nye konsepter av favoritter:

  • "Widget" på førstesiden av reisesøket

  • Favoritter på Avganger

  • Filtrering på favoritter under Avganger

  • Legge til favorittavganger fra Mitt AtB

 • Nytt design reiseforslag

 • Nytt design av avganger (gruppert på linjer)

 • Enkelt billettkjøp (Sone A, voksen)

Alt ble testet på en klikkbar prototyp laget i Figma.

Favorittavganger

På Avganger-fanen hadde vi både designendringer og et nytt konsept for favoritter vi ønsket å teste.

Skjermbilder av ny Avganger-fane

Slik appen er i dag, så er avganger listet ut slik at én rad representerer én avgang på en linje. Gjennom tidligere gjennomførte brukertester og tilbakemeldinger på Beta-appen har vi observert hvordan dette både skaper problemer for de som bruker skjermlesere og for de som er på utkikk etter en spesifikk linje litt lenger frem i tid. Dette blir tydeligst problematisert på større knutepunkter hvor det går mange busser, og det blir da vanskelig å se f. eks linje 2 sine avganger et stykke frem i tid fordi det er så mange andre linjer og avganger som tar opp plass.

Vi ville derfor teste om et design med avganger gruppert pr. linje kan støtte behov for å raskt finne riktig holdeplass, i tillegg til å enklere finne riktig linje og se avgangene frem i tid. Gjennom testing tidligere har vi fått endel tilbakemeldinger på at det er mange som orienterer seg ut fra linjenumre, og dette designet understøtter dette behovet i større grad.

Funn

 • I testen så vi at alle deltagerne brukte stjerne-ikonet for favorittmarkering av avganger intuitivt, og etter at de hadde lagt til favoritter fikk de lett øye på toggle-knappen som filtrerer avgangene til å bare vise favoritter.

 • I den nye avganger-visningen ble det enkelt å se de neste avgangene for en spesifikk linje, men det var mange som klikket på selve linjenummeret og ikke på avgangstidspunktene for å få opp detaljer om avgangen. I tillegg kunne man miste tråden litt når man begynner å scrolle nedover mot neste holdeplass.

 • Det var enkelt å få oversikt over stoppestedene langs traséen.

 • Ønske om å kunne se avvik på spesifikke linjer her (dette er allerede skissert inn, ikke implementert i koden enda)

Reiseassistent med ny favorittvisning av avganger

I relasjon til favorittavganger ønsket vi å teste en ny snarvei til disse via reiseassistenten/førstesiden. Hensikten med denne er å tilby en enda kjappere måte å raskt få overblikk over neste avganger for sine favorittlinjer i kombinasjon med holdeplass. I tillegg hadde vi nytt design på tidsvelger.

Skjermbilder av reiseasisstent med søkeresultater og detaljer.

Funn

 • Ny favorittmodul falt godt i smak hos deltagerne. Det var enkelt å forstå informasjonen. Den dukket litt overraskende opp for noen, og det ble foreslått at det kanskje kunne vært en tydeligere sammenheng mellom denne modulen og favorittavgangene.

 • Alle klarte å bruke tidsvelgeren enkelt og effektivt.

 • Flere av deltagerne nevnte at de var veldig fornøyd med at man i appen kan søke etter adresser som fra/til-steder, og at man ikke er bundet til å søke på holdeplassnavn.

 • Ny navigasjon mellom ulike reiseforslag ble både intuitivt forstått og opplevd som nyttig. Spesielt bra med kart her også som viser traséen.

Administrering av favoritter

I relasjon til nye favorittavganger hadde vi også lagt til mulighet for å administrere disse fra "Mitt AtB"-fanen i appen. Brukerne har da mulighet til å kunne administrere alle typer favoritter fra samme sted i appen, og ikke bare i kontekst av f. eks søk eller avganger.

Skjermbilder av Mitt AtB-fanen og administrering av favoritter derfra.


Funn

 • Etter at alle hadde fått erfaring med å opprette favoritter direkte fra Avganger-fanen, opplevde flere at det var tungvint å gå til innstillinger (Mitt AtB) for å administrere favoritter. De ønsket eksplisitt å kunne fjerne favoritter direkte fra Avganger-fanen også. De fleste var også tydelige på at de i størst grad ønsker å kunne legge til/fjerne favoritter der, da dette er det som oppleves mest naturlig.

 • Ikke alle oppdaget favoritter under "Mitt AtB". Tror det bare er andre innstillinger ved første øyekast.

Kart

Mange hadde også tilbakemeldinger til bruk av kart i appen. Ikke utelukkende relatert til prototypen vi testet, men også erfaring med å bruke beta-appen.

Generelt er deltagerne veldig glad i å bruke kart og tilbakemeldingene går derfor endel på hva de savner av kartbruk i appen.


Funn

 • Kart i reisedetaljer: liker at kartet viser trasé og at fargen på de ulike etappene i reisen går igjen i kart og listen.

 • Savner kart i dagens Avganger-fane (dette var med i prototypen som ble testet).

 • Ønsker å kunne se kart over hvor en plattform befinner seg. De har ofte navn som ikke er beskrivende, og forteller heller ikke noe om retning. Dette har vi også en issue på fra før i GitHub, #479.

 • Kunne bla seg videre inn på en holdeplass. Hvis man har søkt opp en avgang og ser på stoppestedene, så er det ønskelig å kunne klikke seg videre inn på et gitt stoppested og se hvilke linjer som går derfra igjen. Dette er for å kunne planlegge bussbytter, hvis man f. eks er usikker på hvor man kan bytte eller ønsker å sjekke om bussen man ønsker å ta kan tas fra en annen gitt holdeplass. Dette har vi også en issue på fra før i GitHub, #351.

Billetter

Siden vi snart skal i gang med første utprøving av billettkjøp i app var det relevant å teste denne på deltagerne med hensikt om å luke ut eventuelle problematiske ting med billettkjøp-flyten.

Skjermbilder av billettkjøp.

Funn

 • Alle deltagerne var veldig positive til at billettkjøp blir en integrert del av appen, og at man da slipper å forholde seg til to ulike apper.

Veldig deilig å slippe å finne fram en annen app

 • Nesten alle deltagerne benyttet seg av sist kjøpte billetter-snarveien. Denne ble opplevd som veldig effektiv og lettvint.

 • Flere av deltagerne var også kjapt ute med å etterspørre smart integrering av billettkjøp i relasjon til reisesøk.

 • Flere av deltagerne lurte også om billettene kan legges til i Apple Wallet slik at den er lett tilgjengelig. Dette har vi også en issue på fra før i GitHub, #359.

 • Det ble også nevnt at det hadde vært nyttig med widgets til å støtte appen. Eksempelvis widgets for favorittsteder, billettkjøp. Dette er også noe som kan være spesielt nyttig for brukere som har utfordringer ved reising.

 • Kart kan også utnyttes for å vise soner hvis man ikke er så kjent i regionen.

Generelt

Under testen kom det også frem endel tilbakemeldinger på generelle ting i appen.

Funn

 • Mange kommenterte at de satte veldig pris på dark mode i appen.

 • Forvirrende plattformnavn. Krever lokalkunnskap for å finne "riktig" plattform.

 • Prototypen ble opplevd som ryddig og ren.

 • Små touchfelter noen steder i appen. Eksempelvis på stjerne-ikon for favoritter og avgangstidspunkter.

Nye innspill

Det kom også innspill til dette med "Mitt AtB" og bruken av den.

 • Kunne man hatt noen form for personlig statistikk som setter reisevanene dine i kontekst? En idé kan være å oppmuntre individet til å reise kollektivt ved å sette det i et miljøperspektiv. Se #716.

Hva tar vi med oss videre?

Ettersom dette var en test på prototypenivå er det relativt kjapt og enkelt å gjøre justeringer på designet basert på tilbakemeldinger og funn i testen. På design-nivå tar vi derfor med oss følgende endringer tilbake:

 • Justere visning av avganger

  • Tydeliggjøre at tidspunkter er klikkbare

  • Mere luft slik at det visuelt blir enklere å konsumere informasjonen

 • Øke størrelsen på touchfelter på favoritt-ikon og avgangstidspunkter (ref punkt over)

 • Holdeplasser på Avganger bør være sticky når man scroller nedover. Byttes ut med ny holdeplass når man treffer på neste i lista.

 • Vurdere om koblingen mellom favorittavganger og snarvei-visning på førstesiden kan tydeliggjøres.

 • Gjøre det mulig å fjerne favoritt når man har aktivert "Vis kun favorittavganger" også.

 • Vurder å flytte favorittadministrering øverst i "Mitt AtB"-lista

Vi skal snart i gang med en litt større jobb på konsept rundt billettering, og vi tar derfor med oss tilbakemeldingene angående temaet inn i dette arbeidet.

Ønsker du å delta på fremtidige brukertester?

Last gjerne ned beta-appen og kontakt oss via chat der. Der setter vi også veldig pris på om du legger igjen noen ord om hva du syns om appen!

Du kan også sende oss en epost på beta@mittatb.no.