AtBeta

Avgangstavle

Martin og Johannes studerer henholdsvis Industriell design og Datateknologi ved NTNU, og skal i løpet av sommeren videreutvikle en sanntids-avgangstavle som skal gi hvem som helst muligheten til å sette opp en tilpasset rutetabell over avgangene på holdeplasser i nærheten.

Entur i Oslo har allerede gjort grovarbeidet, så studentenes jobb blir å gjøre den mer funksjonell, samt tilpasse den AtB sin visuelle profil. Til nå er det blitt jobbet mye med layout og responsivitet. Videre skal studentene inkludere sanntid og avviksmeldinger, slik at tavla bidrar til å tilgjengeliggjøre informasjon man som reisende er avhengig av.