AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Test av design for visuell inspeksjon av billett

4 ulike design av billettvisning

Gjennom en 5-sekunders test har vi testet ulike design for visning av gyldig billett.

Om testen

Testen ble satt opp i verktøyet Usabilityhub som en 5 sekunders-test. En slik 5 sekunders-test egner seg til å teste hvor godt og raskt et design klarer å kommunisere informasjon til brukeren.

Hensikten var å teste ulike design av en gyldig billett for å avgjøre hvilket design som ser ut til å være både mest effektivt og brukbart med tanke på inspeksjon.

4 ulike design ble testet. Deltagerne fikk se hvert design i 5 sekunder før de ble spurt spørsmål om hva de husket fra designet og hva som skilte seg ut. De ble også spurt om hvilket av designene de syns fungerte best med tanke på å utføre visuell inspeksjon.

Testen ble sendt ut til både regionssjåfører og billettkontrollører og det var 50 personer som deltok.

Design A

Design A

 • 32 personer husket hvilke soner billetten var gyldig i

 • 29 personer husket korrekt antall billettkategorier (2 voksne, 1 barn)

 • 20 personer fikk med seg at billetten hadde et gyldig tidsrom

 • 21 personer husker at billetten var en enkeltbillett buss/trikk

Hva la de best merke til?

 • 27 personer oppga at de la best merke til hvem billetten gjaldt for (voksen, barn)

 • 17 personer oppga at de la best merke til hvilke soner billetter gjaldt for

Design B

Design B

 • 13 personer husket hvilke soner billetten var gyldig i

 • 31 personer husket korrekt informasjon om reisende (1 student, 2 militær)

 • 18 personer fikk med seg at billetten hadde et gyldig tidsrom

 • 24 personer husker at billetten var en periodebillett buss/trikk

Hva la de best merke til?

 • 25 personer oppga at de la best merke til hvem billetten gjaldt for

 • 15 personer oppga at de la best merke til animasjonen og at billetten var gyldig

 • 7 personer oppga at de la best merke til at det var en periodebillett

Design C

Design C

 • 8 personer husket hvilke soner billetten var gyldig i

 • 28 personer husket korrekt informasjon om reisende (1 voksen, 1 sykkel)

 • 22 personer fikk med seg at billetten hadde et gyldig tidsrom

 • 21 personer husker at billetten var en periodebillett buss/trikk

 • 5 personer husker kontrollknappen

Hva la de best merke til?

 • 16 personer oppga at de la best merke til hvem billetten gjaldt for

 • 12 personer oppga at de la best merke til animasjonen og at billetten var gyldig

 • 10 personer oppga at de la best merke til at det var en enkeltbillett for buss/trikk

Design D

Design D

 • 28 personer husket QR-koden

 • 13 personer husket hvilke soner billetten var gyldig i

 • 18 personer husket korrekt informasjon om reisende (2 ungdom, 1 honnør)

 • 12 personer fikk med seg at billetten hadde et gyldig tidsrom

 • 15 personer husker at billetten var en periodebillett buss/trikk

Hva la de best merke til?

 • 26 personer oppga at de la best merke til QR-koden

 • 13 personer oppga at de la best merke til informasjon om reisende (ungdom, honnør)

 • 2 personer oppga at de la best merke til animasjonen og at billetten var gyldig

 • 4 personer oppga at de la best merke til at det var en periodebillett for buss/trikk

Hvilket design syns du var lettest å lese?

Etter å ha sett alle fire design spurte vi deltagerne hvilket design de syns var enklest å oppfatte og lese. Her var det tydelig design A som skilte seg ut positivt.

 • 66% svarte design A

 • 20% svarte design D

 • 10% svarte design C

 • 4% svarte design B

Sammenstilling av design A, B, C og D

Hvorfor valgte du design A?

Etter å ha valgt det designet de mente var enklest å lese, ble det også stilt spørsmål om hvorfor de valgte dette. Her er noen av årsakene som ble oppgitt for design A:

Tydelig markert skrift ift hvem billetten gjelder for. Må ikke være for mye skrift -strekkoder eller andre forstyrrende inntrykk

Den uthevede skriften på hvilken billett det var og ringen med hvilken sone gjorde det enkelt og oversiktlig å se.

Kategori og sone og kontrollknapp er uthevet, slik at det fanger min oppmerksomhet kjappest. Enkelt og lett design. Er noe lik det gamle designet.

Tydelig hvilken kategori og den grønne "knappen" som viser at det er enkeltbillett og hvilken sone.

Selve biletten skiller seg veldig godt ut, fargebruker og plasseringen på skriften gjør det veldig enkelt å hente ut viktig informasjon på kortest mulig tid.

Enklere å se alt av info når bussen er på en side og teksten på en annen side.

Hva slags informasjon er viktigst for deg å sjekke når du foretar visuell inspeksjon av billett?

Deltagerne ble spurt om å oppgi hvilken informasjon som er viktigst å sjekke ved visuell inspeksjon.

 • 84% mente at informasjon om de reisende på billetten er viktig

 • 74% mente at informasjon om soner er viktig

 • 72% mente at informasjon om gyldighetsperioden er viktig

 • 72% mente at informasjon om kjøpstidspunkt er viktig

 • Deretter er det 48% som mener at type billett (enkeltbillett/periode), antall reisende og animasjon er viktig

Graf med resultatene over hvilken informasjon respondentene syns er viktigst ved inspeksjon av billett

Har du forslag til endringer som vil gjøre det lettere for deg å foreta inspeksjon av billett?

Noen av svarene vi fikk:

Qr kode synelig så vi slipper å trykke på skjermen

Få frem gyldighetstiden bedre. om kjøp av rabattert billett som student, honnør osv... få frem varsel/beskjed om at man må ha bevisene med seg for å ha retr på rabattert billett

At mest mulig informasjon står tydelig på skjermen før skanning av billett. Bildet med QR-koden var nærmere perfekt, kunne vært litt mindre størrelse på selve QR-koden og en knapp feks øverst mot høyre under gyldighetstid-linja hvor man kan «trykk for bilde» slik at man enkelt utelukker dokumentforfalskning.

Tydelig kjøpstidspunkt og kategori på reisende, en QR-kode som kan scannes uten at passasjer må trykke seg inn til den (gjør kontrollen mer effektiv)

Litt tydeligere hvor lenge billetten er gyldig, muligens bare større skrift. QR-kode for skanning av billetter.

Den viktigste info må stå meget tydelig. Det øvrige må nedtones eller så flyter alt sammen til å bli uoversiktlig

Har du andre tilbakemeldinger rundt visning av billett du ønsker å gi oss?

Noen av svarene vi fikk:

Automatisk øke lysstyrke på skjerm når billet vises

Tydelige nedtelling og tidspunkt

Oversiktlig, tydlig sone og tydelig kategori. Eneste minuset er at gyldigheten er litt svak, kanskje mørkere skrift hadde vært bedre

Få med tydelig at billett MÅ være aktiv før påstigning, alternativt at det påløper et minutt eller lignende før billetten i seg selv er aktiv, som en nedtelling. Alternativt at man kan legge inn tidspunkt på forhånd for når billetten skal starte, mange som skylder på dårlig tid før bussen gikk - med en sånn mulighet kan man i teorien legge inn kjøpet allerede feks dagen før eller lignende.

Hva tar vi med oss videre til pilot?

Design A

Implementasjon av design A med noen endringer. Dette designet var det flest sjåfører og kontrollører som foretrakk (66%), i tillegg til at de også husket best informasjon fra dette designet. Det tyder dermed på at dette designet fungerte mest effektivt på de som ble testet. Foreslår å overføre mye av strukturen her til detaljvisningen av billett (design D) for å være mest mulig konsekvent og lesbart også der.

 • Utheve gyldighetsperioden ("Gyldig i 1 t 24 min").

 • Type billett ("Enkeltbillett") er ikke like viktig som gyldighetsperiode, og kan derfor tones ned.

Design A

Design D

Implementasjon av design D med noen endringer. Dette designet vises etter man klikker seg inn på "Vis detaljer/kontroll" og vil i hovedsak være visningen man bruker ved billettkontroll.

 • Utheve informasjon om reisende på billetten tilsvarende slik som i design A (eks: ungdom, honnør).

 • Utheve informasjon om resterende gyldighet på billett (gjøres likt for design A og D).

 • Informasjon om "periodebillett" kan tones ned.

 • Utheve soneinformasjon slik som i design A (sirkel med ikon og sone(r)).

 • Fremheve kjøpstidspunkt fremfor ordre-ID. Kjøpstidspunkt brukes for å vurdere om billetten ble kjøpt før det ble kontroll. Ordre-id er veldig lite viktig med tanke på kontroll.

 • Redusere størrelsen på QR-koden.

 • Undersøk om det går an å øke lysstyrken på skjermen når denne visningen er aktiv.

Design D

Veien videre

Nå vil vi revidere design med endringene vi tar med oss videre, og disse vil så bli utviklet og rullet ut til pilotbrukerne. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av billetterings-funksjonaliteten. Ønsker du å få tilgang til å teste billettkjøp?

Kode til billettkjøp

Appen laster du ned i App Store eller Google Play ved å søke på "AtB". I appen kan du også gi dine tilbakemeldinger direkte via chat med utviklerteamet.