AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Open Source Governance

Under AtBeta vil vi prøve å dele våre erfaringer og strategier for utvikling og design kontinuerlig. Dette kan være tekniske erfaringer eller hvordan vi ønsker å strukturere arbeid. Her er et eksempel på sistnevnte.

Vi ønsker å være så åpen som mulig og det betyr selvfølgelig åpen kildekode. Vi vet at det ikke er bare å åpne prosjekter så er vi åpne, men også at avgjørelser er åpne og at vi har en åpen endringsvilje. For å få til det har vi utforsket forskjellig modeller som vi ønsker å legge oss på.

I denne posten ser vi på foreløpig modell vi ønsker å operere under når det kommer til Open Source Governance. Etterhvert kommer det mer info om både hvordan vi prøver å gjennomføre RFC for større endringer og hvordan vi da kan gjennomføre voting hvor det ikke blir lazy consensus.

AtB Community v0.1

This document describes how to best work with Open Source and AtB. The main goal of this document is transparency to the model, and to encourage new and existing contributors.

The governance model is based on (but adapted for this purpose) the Apache governance model.

Vocabulary

  • User: Any user or general consumer of the infrastructure, API or code.

  • Contributor: Any developer or designer contributing to the AtB projects. Either by supporting new users, improving documentation, patching code, identifying requirements, or more. There are many ways to contribute that add high value.

  • Committer: Any developer or designer with write access to any repositories. You can be a committer of one project or more. Committers are chosen by contributing a fair amount to the project and voted in by members. Any committer or member can nominate committers. Committers have voting right for RFCs.

  • Member: Any member of the AtB team. A member has @mittatb.no emails. Same as committers, but can also vote on strategic long term decisions.

Committer onboarding

All contributors with a significant amount of work can be elected as a committer by the member committee. Committers are elected through a voting process and any committer or member can nominate a contributor as a potential committer.

Committers will have write access to the project they are committers of, but will still have to follow normal procedures with Pull Requests and reviews as the rest of contributors, committers and members.

Voting, consensus, and decisions

For any strategic, long term or non-trivial changes (such as but not limited to, technology decisions, architectural decision, design pattern decisions) must be done through RFC (Request for Comments) documents proposing a solution. This way we document decisions and give shared ownership on important discussions. But any community member can add a proposal for consideration by the community at any time.

General flow is

  • Proposal (Pull request)

  • Discussion (PR comments)

  • Vote (if no consensus is made through discussion)

  • Decision (Merge PR)

Voting is only done if no lazy consensus is made. Lazy consensus essentially means if no one objects within a reasonable time it passes. It is important to give everyone the appropriate time and information to be able to object.