AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Nye konsepter for billettering i app

Snart vil det være mulig å teste ut kjøp av enkeltbillett i den nye reiseappen. Samtidig jobbes det med flere nye konsepter for billettering som skal bidra til å forbedre kjøpsopplevelsen for kunden.

Delta i testingen
Mens den nye reiseappen er i en beta-fase har vi muligheten til å prøve ut nye konsepter på billettering. Den første pilotperioden med billettkjøp er rett rundt hjørnet og vi ser frem til å få tilbakemeldinger fra reelle brukere.

Ønsker du å delta på dette er du hjertelig velkommen til å melde din interesse til oss via e-post beta@mittatb.no.

Vi har vært gjennom flere ulike grovkonsepter og per nå jobber vi med disse:

 • Konsept 1 - Aktivering ved kjøp, men med tidsbegrenset angremulighet

 • Konsept 2 - Sette aktivering av billett frem i tid

Les om konseptene lengre ned i artikkelen.

Tett samarbeid med kundeservice
Når vi jobber med utviklingen av konsepter for billettering tar vi med oss tidligere erfaringer og utfordringer med dagens løsning hvor billetter alltid blir aktivert på kjøpstidspunktet. Kundeservice er de som sitter tettest på kundene og bidrar derfor også til å identifisere hvor det ligger muligheter for forbedring basert på hvilke type henvendelser de typisk mottar rundt billettering, hva er det som er utfordrende og hvilke henvendelser kunne vi potensielt unngått ved å endre på konseptet.

Muligheten for å korrigere selv
Ulike feilsituasjoner ved kjøp av billett er identifisert som et hovedområde for å bedre reiseopplevelsen for kundene våre. For eksempel kjøp av billett med feil kategori eller sone. Målet er at vi ved design kan unngå at en del feilsituasjoner oppstår i utgangspunktet, i tillegg at vi gir muligheten for å korrigere selv i ulike feilsituasjoner. Ved å minske potensialet for at feil kan oppstå og øke fleksibiliteten så håper vi å kunne skape flere gode og positive kjøpsopplevelser.

Konsept 1 - Aktivering ved kjøp, men med tidsbegrenset angremulighet
I en slik variant vil billetter fortsatt bli aktiverte på kjøpstidspunktet, men med selvbetjeningsmulighet for å angre kjøpet. Man ivaretar muligheten til å kjapt kunne kjøpe gyldig billett, men i tillegg får kunden større kontroll over korrigering av en del feilkjøp-situasjoner.

Kundeverdi for konseptet:

 • Umiddelbar aktivering - kan kjapt gå om bord med gyldig billett

 • Mulighet til å selv korrigere feil

 • Selvbetjening ved feilkjøp (feil produkt, tidspunkt, sone)

 • Større trygghet i forbindelse med kjøp

 • Enkel overgang fra dagens billettkjøpopplevelse

Konsept 2 - Sette aktivering av billett frem i tid
Tanken med dette konseptet er at man ved å tilby større grad av kundekontroll over aktiveringstidspunkter for billett gjør billettering til et mer fleksibelt system. Dette gir mulighet for å kjøpe billetter frem i tid (for eksempel på vegne av andre) for de som ønsker å planlegge, samtidig som vi fortsatt har mulighet til å kjøpe billett med gyldighet fra kjøpstidspunktet. Når man kjøper billett må man mer eksplisitt forholde seg til aktiveringstidspunktet – når ønsker du at billetten skal være gyldig fra?

Kundeverdi for konseptet:

 • Større grad av kontroll ved planlegging av reise

 • Fleksibilitet rundt aktiveringstidspunkt (nå eller frem i tid)

 • Muligheter for kjøp på vegne av andre frem i tid

 • Kan bygges videre på i arbeide med plassreservasjon

 • Trygghet i forbindelse med kjøp

Konseptet kan følgelig også kombineres med enkel refusjonsmulighet for de situasjoner hvor det skulle skje feilkjøp.

Testing av enkeltbillett for voksne i sone A først
Under den første pilotperioden med billettkjøp vil det være mulig å kjøpe enkeltbillett for voksen i sone A (Trondheimsområdet). Ut fra læring med den første avgrensede piloten, vil vi jobbe kontinuerlig med å få utvidet produktene tilgjengelig for kjøp i appen, så dette er bare første steg mot en ferdig billettløsning i den nye reiseappen.

Last ned appen
Søk på AtB i App Store eller Google Play og last ned appen på din mobil.

I appen har du mulighet til å kommunisere direkte med utviklerne og designerne for å gi dine innspill og tilbakemeldinger.

LES MER: Heldigital testing av ny app