AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Bussen har ankommet Øya i Trondheim

I mai 2020 ruller bussen sine første forsiktige meter i Trondheim.

Teknologien som gjør dette mulig er utviklet av de norske selskapene Appliedutonomy og GoMobile. Selve bussen er produsert av selskapet EasyMile og har plass til seks passasjerer. Samme type buss er tidligere testet i Kongsberg, men aldri før som en bestillingsbuss.

Kan gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt
Bussen vil ikke følge en fast rutetabell, men være tilgjengelig på bestilling på Øya. Passasjerene kan bestille turer gjennom en bestillingsapp som lanseres sommeren 2020. Under hele testperioden vil den selvkjørende bussen alltid ha en sikkerhetsvert om bord.

Hensikten med prosjektet er å se om fleksible, selvkjørende busser kan spille en rolle i fremtidens kollektivsystem, og bidra til å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv.

- Dette kan gi helt nye muligheter til miljøvennlige reiser og en langt bedre utnyttelse av busskapasiteten. Denne bussen dekker veldig mye av bydelen, men kun når noen trenger den. Vi er spent på å se bruken og høre tilbakemeldingene, sier Andreas K. Enge som er direktør for strategi og utvikling i AtB.

Sitteplasser i selvkjørende buss

Både utprøvd og uprøvd teknologi
Bussen er elektrisk og går i maksimum 16 kilometer i timen. Den er derfor stille. Den har åtte sensorer, i tillegg til GPS. Sensorene sørger for at bussen går der den skal og, ikke minst, at den stopper for den minste hindring eller fare.

Selvkjørende buss er tidligere testet blant annet på Gløshaugen i Trondheim, i Kongsberg og på Vippetangen i Oslo. Det som gjør prosjektet på Øya spesielt, er muligheten til å bestille bussen til det punktet du selv ønsker.

NTNU og SINTEF er med som forskningspartnere, og skal blant annet se på hvordan brukere og andre trafikanter reagerer på den nye teknologien.

Dersom teknologien fungerer godt og publikum opplever at kollektivreiser blir mer attraktive, kan slike løsninger bli del av kollektivtilbudet om noen år.