AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Brukertest med pensjonister og representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Person som ser på en mobiltelefon

Som et ledd i å involvere ulike typer brukergrupper i utviklingsarbeidet med ny app, inviterte vi representanter fra både pensjonistforeninger og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til arbeidsmøte og brukertest. Vi møttes i lokalene til AtB, og gjennomførte brukertest med 5 personer. 3 av deltagerne representerte pensjonister, og to av deltagerne deltok som representanter for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi testet på Beta-versjonen som var tilgjengelig i App og Play store på det tidspunktet. Deltagerne hadde litt ulik erfaringsnivå når det kom til bruk av mobilapper.

Reisesøk

Funn #1

Kommer endel tilbakemeldinger relatert til søk. Det er for eksempel forvirrende at man får opp adresser/steder andre steder i landet fordi opplevelsen av appen er jo at den er regional for Trøndelag og forventning er at treffene bør reflektere dette.

I tillegg er det både i denne testen og tidligere tester med andre grupper en forventning om å kunne søke direkte på plattform, eks. "P1".

Tiltak

Dette er en følge av å bruke Enturs API og vil kreve endring fra den siden.

Funn #2

Detaljerte reiseforslag gir god informasjon om ruten, stoppesteder underveis og kartvisning. Flere oppfattet ikke reiseforslagene som klikkbare, og det var litt uklart skille mellom de respektive forslagene grunnet lav kontrast mellom elementene, og muligens litt mye info.

Tiltak

Visningen av reiseforslag har fått justert design. Ser i fremtidige tester om dette har ønsket effekt (tydeligere skille mellom reiseforslag).

Funn #3

Uventet at logoen nullstilte søket. Flere deltagere påpekte dette fra ulike kontekster, og medførte uønsket nullstilling av søk og inntasting på nytt.

Tiltak

Dette har vi allerede en GitHub-issue på fra tidligere brukertest, se Issue#485.

6 personer som sitter i et møte

Favoritter

Funn #4

Flere av deltagerne forventet mere funksjonalitet knyttet til favoritter. Dette gjaldt spesielt det å kunne lagre en hel reiserute, og i tillegg opprette favoritter fra kontekst av søk og reiseforslag. Lagring av denne typen favoritter på forhånd er fordelaktig for både personer med funksjonsnedsettelser og pensjonister grunnet at man raskere kan finne ønskede avganger og reiseruter uten mye inntasting.

Tiltak

Jobbes med utviding av favoritter-konseptet, se Issue#420.

Avganger

Funn #5

Det var vanskelig å finne riktig retning på bussen. Holdeplasser med både mange avganger og plattformer gjør at listen blir veldig lang og det blir vanskeligere å finne riktig plattform og dermed riktig retning man skal ta bussen.

Det var også et ønske å om spesifikt kunne se akkurat de linjene man ønsker.

Tiltak

I forbindelse med videreutvikling av Favoritter-konseptet vil det skje endel endringer på Avganger. Det vil være relevant å teste nytt design for å se om disse tilbakemeldingene vedvarer eller ikke.

Kart

Funn #6

I kartet ble det observert at noen av deltagerne trodde valgt plassering på kartet var bekreftet ved å trykke på pil tilbake. Det virket ikke som de helt la merke til adresse-knappen som bekrefter valget.

Tiltak

Vurdere å flytte knapp til bunn.

Funn #7

Ved bruk av kart er det flere som forventer å kunne utforske holdeplasser på kartet ved å klikke på dem og kunne se f. eks avganger derfra.

Tiltak

Konseptutvikling av utvidet kartfunksjonalitet: Eksempelvis kunne bruke kart til å utforske stasjoner og holdeplasser (fristilt fra reisesøk). Kunne se andre former for mobilitet via kart. Kunne se hvilke avganger som går fra en gitt plattform. Kunne se favorittsteder på kart. Se Issue#658.

Annet

Funn #8

Bruken av "X" som lukk-ikon skapte usikkerhet for å lukke appen i sin helhet hvis klikket på. En av deltagerne etterlyste spesifikt bruk av "tilbake"-knapp i form av pil i stedet fordi det da ville vært tydeligere hva som skjer og skapt mindre redsel for å lukke appen eller gjøre noe feil.

Tiltak

Modalene tolkes ikke som modaler fordi de dekker nesten hele skjermen. Opplevelsen blir derfor at man har klikket seg innover i et hierarki, og at pil for å gå tilbake derfor føles mer naturlig.

Forslag til endring: Bytte X-ikon med pil. Se Issue#485.

Funn #9

Gangtid er veldig relevant informasjon for valg av reise. Det kan være ulike behov som gjør at man ønsker reiseforslag som ikke innholder så mye gange. Gjelder både pensjonister og for personer med funksjonsnedsettelser. Dette har også vært tilbakemelding i tester med Blindeforbundet.

Tiltak

Vurdere inn egendefinert gangtid som f. eks filter eller egen innstilling man kan sette i appen. Se Issue#521.

Funn #10

Favorittknappene var tidvis vanskelig å få øye på og vanskelig å bruke fordi touchområdet er lite, i tillegg til at det er lite padding mellom favoritter og adressesøket.

Tiltak

Dette er allerede revidert i designet, venter på implementering. Se Issue#487.

Nye idéer/innspill

Funn #11

Kunne vise frem honnørbevis, studentbevis etc i appen.

Tiltak

Se Issue#659.