AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Brukerdrevet innovasjon i praksis

Tjenesteutviklingsplattformen "Mobilitet som tjeneste" skal være åpen, demokratisk, engasjerende og brukerstyrt. Dette er et konsept AtB utvikler sammen med reisende og andre mobilitets- og teknologiaktører i Trøndelag. Dette er ikke bare en visjon, men en kultur som AMP jobber frem i tjenesteutviklingen.

Torsdag 25. juni lanserte vi gjennom AtBeta (https://beta.atb.no/) en lukket pilot for smart reiseassistanse som inviterer alle AtB-ansatte med venner og familie til å bruke, teste og forbedre den appen som på sikt skal ta over for både AtB Reise og Mobilett. Dermed har vi begynt å ta ombord eksterne og reelle brukere som vi skal lære masse av tiden som kommer.

Under pilotfasen(e) er appen designet for tett brukerinvolvering gjennom å tilby en integrert chat-løsning som gir brukere direkte tilgang til utviklingsteamet. Her kan vi informere om viktige hendelser, invitere til brukertester, støtte bruk og ikke minst ta imot små eller store forbedringsforslag:

Etter få dager har vi mottatt mange hyggelige og presise tilbakemeldinger og forbedringsforslag som vi har besvart og håndtert forløpende. Noen innspill tar vi med oss videre inn i design- og utviklingsløpet, mens andre har vi adressert så og si med en gang.

Allerede nå ser vi hvordan AtB som organisasjon gjennom det å ta eierskap til egen tjenesteutvikling og besitte utviklingskraft internt, rigger seg til å bli en smidig mobilitetsaktør. Vi kan forbedre og endre tjenestene "on the fly" – noe eksempelet nedenfor illustrerer. Her fikk vi en forbedringsorslag gjennom chat som vi kunne besvare, behandle og implementere gjennom en app-oppdatering på under en dag:

Vi håper alle testpilotene vil komme med hyppige tilbakemeldinger - dette gir oss både kunnskap og energi i det videre arbeidet med tjenesteutvikling knyttet til AMP!