AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

Åpen kildekode og prosess

I forrige uke skrev jeg om hvordan nye AtB-systemer baserer seg på åpent og tilgjengelig datagrunnlag via Entur og offentlig samarbeid. Åpenheten i AtBs utviklingsløp strekker seg lengre enn som så. Vi tror at tjenesteutvikling og innovasjon optimaliseres gjennom transparens, åpenhet og dialog med brukere, partnere, forskningsmiljøer, studenter og andre interesserte. Vi deler resultater fra brukertester på bloggen og beskriver hvordan vi ønsker å jobbe. Samtidig er løsningen i seg selv gjennomført som åpen kildekode med helt åpne prosessbeskrivelser. Les mer om hvordan du kan komme med direkte feedback og følge med på utviklingen.

Poster i "Utvikling"-kategorien her på bloggen er rettet mot en teknisk målgruppe. Om du ikke er en utvikler kan du fortsatt bidra med å skape en bedre løsning for Trøndelag med å bli en testpilot og komme med feedback direkte i app-en.

Om du er interessert i å se arbeidet med app og andre løsninger er GitHub-organisasjonen et godt utgangspunkt. Her finner du en oversikt over åpne repositories. Mest aktivitet er det for tiden på prosjektet for reiseassistenten. På fremsiden kan du se lenker til forskjellige «project boards» som vi bruker til aktiv utvikling. Du kan også enkelt opprette «bug-reports» eller «feature requests» som vi tar med oss inn i utviklingen.

I samme repo kan du se all kildekode som ligger til grunn for appen. Etter en periode med kartlegginger, prototyping og konseptarbeid har form og retning begynt å stabilisert seg. I denne perioden jobber vi derfor aktivt med å konkretisere arkitektur og formalisere mye av det vi har av dokumenterte komponenter og regler for bruk. Dette arbeidet har nettopp startet og det vil være litt arbeid frem til at det er en struktur vi er fornøyd med. Foreløpig er det dessverre ikke rett frem å starte opp prosjektet lokalt for å teste det ut selv, men vi jobber med en løsning for hvordan eksterne kan starte opp løsningen.

Følg utviklingen

Den daglige utviklingen skjer i en prioritert arbeidsflyt vi kaller «Progress». Her kan du se hvilke oppgaver som står på agendaen fremover, på et makronivå. Det er vanskelig å utlede overordnet roadmap fra detaljnivået. Vi jobber med å få synliggjort retning og finne en god måte å kommunisere den på.

Kom med forslag

Vi tar gjerne i mot både «bug-rapporter» og «feature requests». Vi har riktignok veldig mye på agendaen fremover, så vi prioriterer veldig strengt. Det er mange aspekter vi tar hensyn til i utviklingen av funksjonalitet. Primært jobbet vi en brukerbehovdrevet utvikling hvor vi samler inn innsikt, både kvalitativt og kvantitativt for å kartlegge underliggende behov. Det kan derfor være ulike grunner til at vi prioriterer opp eller ned oppgaver.

Vi tar også selvfølgelig i mot forslag til kodeendringer! Det som er viktig å huske på når man sender inn Pull Requests er at vi baserer oss på prinsippene om inbound=outbound, som i praksisk betyr at koden du bidrar med lisensieres under samme betingelser som eksisterende kodebase.

Lisensiering

Koden er lisensiert under EUPL-1.2 lisens. En spesialisert lisens fra EU som minner mye om GPLv3 men med noen kompatibilitetsklausuller. Det viktigste å vite er at lisensen er det som kalles «copyleft». Versjoner som distribueres og er basert på denne koden må også lisensieres under tilsvarende lisens. Se vurderinger rundt lisensiering i org-repoet i RFC#15.