AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

18.10 Brukertest med Blindeforbundet

Bord i et møterom med skrivesaker og PC.

I oktober hadde vi første innledende møte med representanter fra Blindeforbundet. Her var målet å etablere kontakt og samarbeid, i tillegg til at vi gjennomførte en brukertest av en alfa-versjon av den nye AtB-appen. Testen ble gjennomført i AtBs lokaler med 5 deltagere rekruttert via Blindeforbundet. Fire av deltagerne hadde ulike grader av synshemming, og én av deltagerne var blind. Begge kjønn var representert og gruppen tilhørte ulike aldersgrupper. De fleste identifiserte seg som teknologiinteresserte, og alle var brukere av dagens AtB Reise og Mobillett. 4 brukte iOS, 1 brukte Android. I tillegg var det to av deltagerne som brukte leselist som verktøy.

Reisesøk - Forside/landing

Funn #1

Det er for trangt nederst i app mellom “Fra” “Til” “Favoritter” og Tabs. Vanskelig å treffe ønsket element.

Skjermbilde av reisesøket som illustrerer at det er lite plass mellom elementene

Lite plass mellom inputfeltene og favoritter gjorde det vanskeligere å treffe riktig.

Tiltak

Justere design for å gjøre det litt lettere å treffe riktig element (se på f. eks størrelse, padding, margin...) Issue#487

Funn #2

Kom ikke tydelig frem at avreisested allerede var forhåndsvalgt i reiseplanlegger (min posisjon).

Tiltak

Mer logisk og tydelig voiceover som forteller at "min posisjon" allerede er valgt. Design utarbeider forslag. Issue#488

Reisesøk - Søke på adresse

Funn #3

Pil-ikon har liten klikkeflate og er vanskelig å treffe (uansett syn). I brukertesten ble den tolket som at den ikke fungerte og burde ignoreres av voiceover.

Skjermbilde av søk på adresse

Ved søking på adresse var det problemer med å treffe pil-ikon for å autofylle input-feltet, i tillegg til at rekkefølgen på det som ble lest opp av skjermleseren ikke var logisk.

Tiltak

Vurdere: Trenger man egentlig denne? (team) Er ikonet forståelig? (design) --> Hente inn mere data på om dette er en funksjon som brukes mye. Hvis knapp beholdes må klikkeflaten bli større (utv).

Funn #4

Voiceover leser først “flyplass, togstasjon, buss” før den kommer til navnet “Trondheim lufthavn”.

Tiltak

Rekkefølge på voiceover endres slik at navn og sted leses først. Issue#489

Funn #5

Man får ingen feedback om at det har kommet søkeresultater med mindre man er seende.

Tiltak

Kan vi gi voiceover-feedback om at appen søker? Flytte fokusmarkør til toppen av lista når søket er gjennomført? Gjøre litt research på hvordan dette er løst av andre. Må finne balanse mellom opplesing/hjelp og det at man søker mens man skriver. Issue#490

Reisesøk - Reiseforslag

Funn #6

Litt forvirring rundt AtB-logoen. Den har ulike funksjoner nå basert på kontekst. I reisesøk brukes den for å nullstille søk. I de andre fanene brukes den for å navigere til reisesøk. Klikkeflaten var også liten og vanskelig å bruke.

Tiltak

Bruk av pil i stedet for logo når man har gjort et søk. For å dekke brandingbehov brukes logo f. eks på splash screen. Issue#485

Funn #7

Generell forbedring opplesing av reiseforslag: Rytme, gjøre mer lik naturlig tale. Vanskelig å tolke informasjonen riktig slik det er nå. Savner også informasjon om sted for bytte på reiseforslag på førstesiden, ønsker ikke å måtte trykke seg inn på detaljer. Byttested er viktig.

Skjermbilde av reiseassistenten med opplisting av reiseforslag

Ved bruk av skjermleser var det spesielt vanskelig opplesing av de ulike reiseforslagene. Her manglet det rytme og fornuftige merkelapper til enkeltelementene.

Tiltak

Ta inn dette som en del av voiceover-script. Design utarbeider forslag til nytt script. Issue#486

Reisesøk - Bruk av favoritter ved søking

Funn #8

Problemer med både forstørring av tekst og bruk av voiceover: Lagrede favoritter er ikke synlig når tekst er forstørret veldig (blir dyttet ut av viewet). Horisontal scroll fungerer ikke i voiceover-modus. I tillegg forsvinner labels når tekst forstørres.

Tiltak

Klikkeflate må skalere med tekststørrelse. Horisontal scroll må fungere i voiceovermodus. Issue#491

Avganger

Funn #9

Plattformer og avganger er for dårlig visuelt adskilt.

Tiltak

I nytt design (se Figma) er dette allerede forbedret. Avventer og ser om dette vedvarer som tilbakemelding i kommende brukertester.

Funn #10

Synes det er vanskelig at det er så få avganger som vises under "Vis flere" på plattformen. Ønsker å kunne bla langt frem i tid.

Tiltak

Kort sikt: Øke maks antall avganger man kan hente inn. Lengre sikt: raffinere behov rundt avganger (filtrering på linjer, etc) --> Brukerteste ulike løsninger her. Issue#492

Funn #11

Ikke intuitivt for alle at man kan trykke på avgangen for å få opp info om traséen.

Tiltak

Legge på voiceover-hint om at man kan klikke på både reiseruter og avganger for å få opp detaljer om reisen Issue#493

Funn #12

Ønsker å skille på linjenummer, ikke tid

Skjermbilde av avganger med utheving av linjenummer for å illustrere at det var ønskelig å sortere på disse i stedet for tid

På avganger ble det etterspurt sortering på linjer i stedet for tid.

Tiltak Dette er allerede håndtert i nytt design (se Figma).

Mitt AtB - Legg til favoritt

Funn #13

Ulogisk rekkefølge på voiceover. Label for "sted" leses opp etter adressen. Dropdown for å velge ikon mangler beskrivende voiceover. Ikke tydelig hva denne gjør.

Tiltak

Utarbeide script for riktig rekkefølge og voiceover-hint for ikonvelgeren. Issue#494

Funn #14

Layout brekker ved ulike grader av skriftforstørring. (Gjelder egentlig hele appen)

Skjermbilde av søkebildet hvor teksten er forstørret. Illustrerer hvordan teksten blir dyttet ut av elementer og forårsaker at tekst blir uleselig fordi elementene ikke skaleres sammen med teksten.

Forstørring av tekst i innstillinger på operativsystemet medførte uønskede effekter flere steder i appen.

Tiltak

Første tiltak foreslås gjøres av design på hvordan forstørring av skrift skal håndteres i appen. Issue#495

Generelt - Andre funn

Funn #15

Ønske om å kunne bruke "escape"-gesture for å lukke modaler, gå tilbake.

Tiltak

Identifisere relevante elementer for å kunne bruke “escape”-gesture. Issue#506

Funn #16

Kvalitetssikre fokus-rekkefølger (testes). F. eks bytting av tab: fokus havner ikke på toppen av tab'en.

Tiltak

Design tar en gjennomgang og utarbeider forslag til hint. ("Hvor bør fokus havne når man bytter tab?") Issue#508

Funn #17

Appen påvirkes ikke av høykontrast-innstilling.

Tiltak

Mulig dark mode dekker dette behovet. Utv gjør en liten sjekk på hvor mye jobb det er å få "aktivert".

Funn #18

Appen har ikke pinch-zoom.

Tiltak

Avventer. Lite utbredt funksjonalitet i apper.

Funn #19

Ikoner skalerer ikke med tekstforstørring.

Tiltak

Design må vurdere både hvordan ikoner og avstander mellom elementer også skal skalere. Også relatert til #14. Issue#509

Funn #20

Filter for Metrobuss (vis kun metrobuss)

Tiltak

Ta inn som en del av større oppgave om filtrering i appen (design).

Funn #21

For mange ikoner

Tiltak

Vurdere å få mere data på dette punktet i flere brukertester før vi gjør noen store endringer.

Person som bruker leselist