AtBeta
Hopp til innhold

AtBeta

14.04 og 15.04 Brukertest med Blindeforbundet

Vi har nå gjennomført runde tre med brukertesting sammen med brukere fra Blindeforbundet. Vi kan ikke understreke nok hvor utrolig lærerikt og nyttig dette er. Vi opplever vårt eget produkt på helt nye måter, og får stadig nye åpenbaringer med tanke på brukeropplevelse og behov i bredere forstand.

Brukertest med Blindeforbundet

Testen ble denne gangen utført med 2 deltagere, hvor begge har vært med på de tidligere rundene. Vi synes vi fikk veldig mye utav å ha med de to brukerne, da de representerer litt ulike type brukere samt ulik grad av synsnedsettelse. En av deltagerne brukte leselist, mens den andre kun tok i bruk telefonen på selve testen. Begge hadde iPhone.

Under brukertesten var vi to som gjennomførte testen, hvor en var fasilitator og en observator og tok notater. I tillegg ble brukertesten streamet internt slik at flere hadde mulighet til å observere gjennomgangen. Vi streamet video av deltaker og av skjermen på deres telefon, som de brukte under testingen. Dette gjorde at vi fikk et ryddig og godt bilde på hva som ble gjort, mange fikk umiddelbart med seg tilbakemeldingene og samtidig kunne vi ha godt smittevern.

Det vi hadde fokus på denne gangen var å teste kjøp av periodebillett og kjøp frem i tid. Dette er en helt nødvendig funksjonalitet for appen, da vi vet det er mange brukere som benytter seg av dette. En antagelse er også at det vil være veldig kjekt for noen med nedsatt syn å kunne kjøpe billett på forhånd uten å aktivere billetten umiddelbart, for å slippe den prosessen når bussen kommer. På denne måten kan man kjøpe billett under bedre forhold, spesielt med tanke på tid og vær. Vi fikk også tatt noen tester på ting som dukket opp underveis, som lagre innstilling for kjøp. En funksjonalitet brukerne ikke visste vi hadde. Bare det er noe å ta med seg videre.

Kjøp enkeltbillett til honnør for to soner

Funn #1:

Soneliste. En liste med sonenavn er lite informativt å komme til hvis man skal bytte sone. Det er lite intuitivt hva som er neste riktige steg og brukerne opplever å være litt på villspor. Det savnes en knapp for å søke etter holdeplassnavn eller lignende, for å kunne få valgt riktig sone. At man må aktivere en sone for å søke er ikke intuitivt nok og litt tungvindt.

I tillegg forventet en av brukerne å finne en lagreknapp etter foretatt valg. Det er forvirrende å ikke få noe info om at innstillingen er lagret. Det er noe som kun skjer visuelt.

Funn #2:

Å velge kategori for billettkjøp er en veldig visuell løsning per i dag. Når man blar seg igjennom kategoriene leses “øk” og “reduser” for hver kategori, og det oppgis ikke om man har valgt et antall. Å kunne redusere antall før man har valgt noe, gir ikke mening. Selv om det leses opp litt svakere, blir det veldig mange knapper å bla seg igjennom. Her skulle de veldig gjerne fått valgt kategori for så å velge antall på denne.

Ingen av brukerne var kjent med funksjonaliteten med å lagre standard kategori, noe som de begge etterspurte. Det som ble nevnt var å foreta denne lagringen i en kjøpsprosess, mens du per i dag må gjøre dette under “mitt AtB” på “Standard reisende”. Denne ordlyden var ikke helt intuitiv for en av brukerne, som var vant til (og forventet å komme til) passasjer kategori, så brukeren gikk igjennom listen (som er ganske lang) et par ganger før hun skjønte hvor hun skulle gå.

Kjøp periodebillet for honnør gyldig fra i morgen klokken 11:30

Den umiddelbare reaksjonen på oppgaven var veldig positiv for brukerne, at man kan kjøpe billett på forhånd uten at den er aktiv.

Funn #1:

Her opplevde begge brukere litt trøbbel med at fokus hoppet til feil sted, dette er en feil vi selv er klar over så den vil bli rettet på før release.

Funn #2:

Begge brukere opplevde at datovelger var ganske håpløs å bruke. Vi har valgt å benytte standard kalendervelger og siste oppdatering til iOS nå synes begge er for vanskelig å forstå. De kunne heller tenkt seg å skrive inn datoen med tall. Klokkeinnstilling fungerer sånn sett bedre, da man får opp tastaturet (hvis man har redigert innstillinger til å gjøre dette) eller kan bruke leselist til å fylle inn. Har man derimot ikke det, er det lett å gå seg vill ved at man ved å navigere til sidene kun hopper mellom minutter (eller timer) i en evig liste.

En av brukerne kunne bekrefte at flere hun kjenner som har en synshemming savner den gamle datovelgeren. Dette er altså en flyt som må læres godt, for å kunne bli intuitiv når man ikke ser.

Funn #3:

Det mangler knapp for valgt dato. Likt som på sonevalg, er dette noe som funker visuelt, ved at man skal trykke utenfor feltet. Når man ikke vet at man er inne i et felt og skal trykke utenfor den, så er det umulig å vite hva man skal gjøre.

Funn #4:

En av brukerne hadde forventet at man hadde valgt tab-meny så lenge den kun er markert. Ikke at man måtte bekrefte for å komme inn på den, dette gjorde at det ble veldig utydelig hvor man befant seg i appen. I tillegg hadde han forventet å komme tilbake til der han var tidligere ved å trykke på knappen øverst til venstre, ikke til startside. Han var heller ikke kjent med at tab-menyen lå i bunnen, så det ble litt forvirring på navigasjonen generelt. Her merket vi tydelig forskjell på brukerne, da den ene er mer vant til å bruke nett og den andre app.

Kjøp billett for både barn og voksen

Denne testen var det bare en av brukerne som rakk å gjennomføre.

Funn #1:

Her gjelder det samme som ved oppgave 1, funn #2.

Bruker skulle spesielt ønske “reduser” ikke ble lest opp, når det ikke er noe å redusere. I tillegg får man ikke info om hvor mange man har valgt til hvilken kategori (og deretter kan redusere eller øke).


Foreta et reisesøk fra Leangen stasjon til “min posisjon”

Denne testen var det bare en av brukerne som rakk å gjennomføre.

Funn #1:

Voiceover går igjennom teksten som står øverst, før man kommer til redigeringsfelt. Dette oppleves som unødvendig og litt irriterende for brukeren i denne prosessen.

Funn #2:

Etter at brukeren har fylt inn fra og til, og kommer til listen med avreiser, må brukeren bla seg igjennom de innfelte feltene og få lest opp den informasjonen før hun kommer til avganger. Dette oppleves som veldig unødvendig og tungvindt. Det er heller ønskelig å komme rett til avreiser.


Funn #3:

Et ønske fra brukeren var å kunne få opp en tekstlig reiserute med veibeskrivelse for hvor man skal gå for å ta seg til ønsket destinasjon eller avreisested i forhold til hvor man befinner seg.

Avsluttende spørsmål og generelle tilbakemeldinger

I tillegg til konkrete oppgaver, ønsket vi å høre generelle tilbakemeldinger og tanker rundt appen. Siden vi har hatt flere runder med brukertesting av appen, gjør dette at det blir en veldig fin og flytende dialog under utvikling som er veldig nyttig for oss.

Tilbakemelding #1:

Ønske om å på noen måte kunne si fra til sjåføren om at man har planlagt en reise på en gitt rute.

Tilbakemelding #2:

Å kunne få varsel på mobilen i sanntid, om når bussen er estimert ankommet. Gjerne en jevnlig oppdatering.

Tilbakemelding #3:

En oversikt over de ulike overganger og tidspunkt bussene ankommer den holdeplassen man står på, likt det som står på skjermene på holdeplassene.